tentoonstelling

Alle Programma

Arbeid

Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa

Opening 03.10.2015 20:00

Arbeid, een groepstentoonstelling georganiseerd i.s.m. FLACC, werkplaats voor beeldende kunstenaars (Genk), onderzoekt de houding die diverse kunstenaars innemen in relatie tot artistieke arbeid. De tentoonstelling geeft de aanzet tot het ontwikkelen van alternatieve modellen die ervoor zorgen dat de kunstwerkplaats beter gaat aansluiten bij de veranderende noden en werkelijkheid van het kunstenaarschap. Vier kunstenaars halen het thema op verschillende manieren aan via werk dat geconcipiëerd werd tijdens een residentie in FLACC.

Er is de laatste jaren een hernieuwde interesse in ambachtelijke kunstproductie als keramiek-, hout- en glasbewerking. Deze verschuiving valt samen met een herdefiniëring van manueel werk binnen het veld van de eigentijdse high-tech media. De positie van de kunstenaar wordt hierbij ook in vraag gesteld. Wat maakt de kunstenaar “anders” dan de ambachtsman? Wanneer wordt arbeid “artistieke arbeid”?

Waarom wordt Belgisch Congolees aardewerk gezien als ambachtelijk, terwijl Art Nouveau aardewerk uit dezelfde periode een veel hogere artistieke waarde toegedicht krijgt? Hoe verandert de blik op de geschiedenis de positie van het aardewerk uit Belgisch Congo, namelijk van gebruiksvoorwerp zonder enige pretentie tot objecten in gerespecteerde musea? Is dit exemplarisch voor de moeizame verhouding met de koloniale geschiedenis? Stephanie Syjuco is al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en ambachtelijke productie en hun relatie tot globalisering en kapitalisme. In haar project “Empire/Other” zet zij de verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis.

Katsutoshi Yuasa ziet door de veranderde wereld niet alleen druk ontstaan op traditionele artistiek-ambachtelijke werkwijzen, maar ook kansen om deze voor de toekomst te behouden. Hightech-productiemogelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Tijdens Kevin Rodgers ’ werkperiode in FLACC maakte hij gebruik van twee specifieke vragen als uitgangspunten: waaruit bestaat het ontoegankelijk maken van de representatie? Wat betekent het voor een artistieke praktijk om ‘out of order’ te zijn?

Het recente werk van Thomas Raat richt zich op de verspreiding van de modernistische beeldtaal. Deze experimentele beeldtaal die voortkwam uit een kleine kring avant-gardisten werd in de loop van de jaren vijftig en zestig conventioneel, doordat vele kunstenaars en vormgevers haar tot voorbeeld namen. Zo ontstond een kunsthistorische schemerzone van afgeleide stromingen en toepassingen. Raat neemt deze schemerzone, die zich uitstrekt van meubelontwerpen tot boekomslagen, als vertrekpunt. ‘Modernistische’ beelden die zich lijken te positioneren op een omslagpunt. Het moment waarop het experimentele karakter van een radicale, nieuwe beeldtaal huiselijk wordt.

04.10.2015-15.11.2015