Gardens of Netwerk door Curatorial Studies

In het kader van ‘Gardens of Netwerk’ nodigen we Laila Melchior en de studenten Curatorial Studies uit voor hun projectweek. Het omvat een week van bezoeken en ontmoetingen in Aalst en Brussel met als doel ideeën te ontwikkelen rond het idee van de tuin.

De huidige gezondheidscrisis zorgt voor een groeiende noodzaak om nieuwe vormen van interactie uit te vinden. Die noodzaak daagt de manieren waarop kunstinstellingen omgaan met publiek en lokale gemeenschappen uit, waardoor ook het architecturale ensemble van het museum op het spel staat. Als buitenactiviteit en gemeenschapspraktijk kan tuinieren veel nuttige tips bieden voor culturele praktijken in de eenentwintigste eeuw, zelfs buiten de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht.

In de week van 15 tot 19 maart 2021 onderzoeken de studenten van Curatorial Studies de tuin als een methodologie die niet alleen het werk van kunstenaars doorkruist, maar die ook terug te vinden is in nieuwe benaderingen voor kunstinitiatieven. Ze zullen ingaan op de mogelijkheden van artistieke en curatoriële praktijken die vertrekken van het terrein, evenals vanuit het principe van cultivatie als een gebaar van bewustzijn en zorg naar de omgeving.

Een van de hoofddoelen van dit onderzoek is om een netwerk van vertegenwoordigers, actoren en initiatieven op het veld in kaart te brengen om een beter idee te krijgen van hoe tuinen op lokaal niveau kunnen worden opgenomen in de hedendaagse kunstwereld. De groep zal verschillende initiatieven bezoeken die experimenteren met het format van de tuin volgens een uitgebreid begrip van ecologie.

Er wordt verwacht dat het veldonderzoek en de discussies op theoretisch niveau zullen bijdragen aan de beraadslagingen en debatten die momenteel in Netwerk Fabriek worden gevoerd. Afgezien van de documentatie van het onderzoek dat gedurende de week is uitgevoerd, zal een praktisch voorstel, samengesteld door Curatorial Studies in de context van Netwerk Fabriek, in de komende maanden een mogelijkheid zijn voor een tastbaar resultaat van deze projectweek.

15.03.2021—19.03.2021

kunstenaar

Laila Melchior