kunstenaar

Alle Kunstenaars

gerlach en koop

Gerlach en koop is een collectief van twee kunstenaars uit Nederland die elf jaar geleden de gewoonte opgaven om hun eigennaam met een hoofdletter te beginnen, zodat hun individuele kunstenaarschap kon opgaan in een collectief kunstenaarschap. In het begin van de samenwerking werd hun werk vooral in Nederland getoond, maar de laatste jaren is dat gekanteld in België, en omgeslagen naar het buitenland. gerlach en koop wonen en werken in Den Haag en worden vertegenwoordigd door de Amsterdamse galerie Ellen de Bruijne Projects.

Het oeuvre van gerlach en koop wordt gekenmerkt door elegantie en geheimzinnigheid. Toch zijn het vaak eenvoudig na te volgen ingrepen, uitgevoerd op bestaande en bekende voorwerpen, en soms op of in de ruimte zelf. Veel aandacht gaat uit naar het potentieel van de objecten om betekenis over te dragen, door bijvoorbeeld in hun titels of beschrijvingen te veel informatie prijs te geven, of juist te weinig.
Door de blik, geconcentreerd en met een zekere vasthoudendheid, niet op het uitzonderlijke te richten, maar op het algemene en het vanzelfsprekende tonen zij hoe onbegrijpelijk en onnavolgbaar onze alledaagse omgeving kan zijn, zoals het herhaalde ademen tegen eenzelfde muur door telkens iemand anders.