kunstenaar

Alle Kunstenaars

Sarah & Charles

Het werk van het Brusselse kunstenaarsduo Sarah & Charles is bij uitstek multidisciplinair: installaties, sculpturen en video’s wisselen af met soundscapes, performances en fotografische werken. De voorbije jaren werkten ze ook intensief aan kunstintegratie in openbare ruimte en creëerden ze verschillende scenografische concepten. Voornamelijk persoonlijke herinneringen en ervaringen vormen de aanleiding tot een nieuw werk, zonder dat dit betekent dat hun werk anekdotisch wordt. Integendeel: initiële ideeën worden geobjectiveerd tot archetypes, wat zich vervolgens vertaalt in een geabstraheerde beeldtaal, om zo finaal de herkenbaarheid door en participatie van de toeschouwer te verhogen. Waar hun vroegere werk een hoge graad van realisme behield, focust hun recente artistieke onderzoek zich eerder op de structuur van een mogelijke narratief.

tentoonstelling

10.06-26.08.2012

LandscapesCities­People

Kasper Andreasen / Virginie Bailly / Katinka Bock / Cathérine Claeyé / Samuel Coisne / Frank Depoorter & Lore Rabaut / Luca Frei / ZimmerFrei / Tina Gillen / Roel Jacobs / Rupert Norfolk / Els Opsomer / Kurt Ryslavy / Sarah & Charles

tentoonstelling

06.12.2015-06.03.2016

Sarah & Charles

An Unbelievable Truth

Sarah & Charles

An Unbelievable Truth

Sarah & Charles

An Unbelievable Truth