residentie

A Room of Bebe’s Own

Een functionele replica van de BebeBooks studio als toevluchtsoord binnen NW

In haar essay ‘A Room of One’s Own’ beweerde Virginia Woolf: “Een vrouw moet geld en een eigen kamer hebben als ze fictie wil schrijven”. Bebe Books, een in Gent gevestigd queer uitgeverscollectief, onderzoekt hoe deze voorwaarden de symbiose tussen een instelling en haar precaire bewoners beïnvloeden door “A Room of Bebe’s Own” te openen bij NW Aalst.

“A Room of Bebe’s Own” is een functionele replica van de studio van Bebe Books in Gent, gesitueerd binnen NW Aalst. Deze ruimte wordt autonoom uitgebaat door het collectief met de financiële steun van de instelling. Het zal de symbiose tussen beide entiteiten vergemakkelijken door plaats te bieden aan verschillende samenwerkingsactiviteiten. De leden van Bebe Books zullen de ruimte wekelijks gebruiken om hun werk uit te voeren als resident. Uitgerust met basis drukfaciliteiten die door het collectief worden beheerd, zal de ruimte ook functioneren als een in-house uitgeverij voor NW Aalst. Wanneer de leden van Bebe Books de ruimte niet gebruiken, zal het collectief initiatieven organiseren die gebruik kunnen maken van de infrastructuur.

Een belangrijk kenmerk van de ruimte is haar ondoorzichtigheid; dubbelzinnig geplaatst tussen een open ruimte en een gesloten kamer, behoudt Bebe Books volledige zeggenschap over de vraag of de ruimte dient als een queer safe space voor haar kiezers of als een publieke arena voor het lokale publiek. Deze strategische ambiguïteit stelt Bebe Books in staat om zich te positioneren als een intieme medewerker, maar niet als een ondergeschikte werknemer van NW Aalst.

Als onafhankelijke entiteit die samenwerkt met gevestigde instellingen, is de Gentse studio van het collectief de plaats waar het meeste administratieve en emotionele werk gebeurt. Deze werkzaamheden zijn vaak onbezoldigd en onzichtbaar wanneer de werken van Bebe Books in dergelijke contexten worden gepresenteerd. “A Room of Bebe’s Own” is een poging van het collectief om de kloof te dichten tussen deze cruciale maar gemarginaliseerde arbeid en hun publieke representatie.

01.01.2024—01.01.2030

kunstenaar

Bebe Books