residentie

Residentie Agnieszka Gratza

8– 26 Februari 2020

Agnieszka Gratza zoekt hoe ze als schrijver relaties met de praktijk van andere kunstenaars aangaat of hoe ze zich best verdiept in een bestaande context. Ze werd door Netwerk Aalst uitgenodigd deel te nemen aan het programma The Bodies en hier een actieve rol in op te nemen. Twee keer per jaar komt een groep kunstenaars en denkers samen om op een onafhankelijke manier te reflecteren over vormen van governance en dit gedeeltelijk te infiltreren in het programma en het institutionele model van Netwerk Aalst.

Agnieszka Gratza start de samenwerking met een residentie bij Netwerk Aalst in Februari 2020. De periode is gemarkeerd door de opening van de tentoonstelling Occupie Paradit door Alex Cecchetti en Laure Prouvost en het plaatsvinden van het befaamde Aalst Carnaval – een gelegenheid om de stad in haar meest extreme vorm te leren kennen.

Wat houdt de praktijk van een schrijver in en wat is er nodig om die te faciliteren. Waar ontmoet het functionele schrijven het creatieve? Staan de twee op gespannen voet met elkaar? Welke andere manieren van distributie en verspreiding zijn er denkbaar? Dit zijn enkele vragen die Gratza als vertrekpunt neemt tijdens haar residentie.

08.02.2020—26.02.2020