tekst

An Urgent Embrace

Globe Aroma

Globe Aroma is een Open Kunstenhuis voor nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers. We bieden ruimte, tijd, creatieve ondersteuning en een netwerk aan kunstenaars, creatievelingen en cultuurliefhebbers. Het Open Kunstenhuis is een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar dialoog, samenwerking, netwerkvorming, creatie en cultuurbeleving centraal staan.

Onze werking bestaat uit drie pijlers:

Atelierwerking – Een artistieke werk- en ontmoetingsplek waar kunstenaars hun artistiek oeuvre ontwikkelen

Participatie – Artistieke, participatieve en cocreatie projecten

Art For All – Culturele uitstappen in Brussel en Vlaanderen

An Urgent Embrace: Essentiële steun voor een liefhebbende gemeenschap

De Globe Aroma gemeenschap is extreem hard getroffen door de wereldwijde pandemie. Veel van de kunstenaars, kunstliefhebbers en creatievelingen in ons netwerk worden geconfronteerd met de financiële gevolgen van covid. Daarom creëren we, in samenwerking met SOS Relief, een peer-to-peer donatietool specifiek voor de Globe Aroma gemeenschap: An Urgent Embrace.

An Urgent Embrace bestaat om mensen uit de Globe Aroma financieel te ondersteunen voor een beperkte tijd. Een gemeenschap die leeft op het snijvlak van verschillende precariteiten: enerzijds door hun werk als kunstenaar en anderzijds door andere onzekerheden in hun levens.
An Urgent Embrace is volledig gebaseerd op person-to-person solidariteit. Dit betekent dat als je besluit om financiële hulp te bieden, je die hulp rechtstreeks stuurt naar de persoon met wie wij je verbinden. Met andere woorden: je stuurt geen geld naar Globe Aroma, je stuurt het naar een persoon in nood.

Om te steunen kan je een formulier invullen waarna wij jou kunnen matchen met een persoon in nood. Het platform dat we hebben opgezet, is gebaseerd op vertrouwen en solidariteit. We maken de motivatie/achtergrond van de ontvanger niet bekend, noch op welke manier deze persoon actief is binnen ons netwerk. Hier kan je alle getuigenissen van ontvangers en gevers lezen.

03.02.2021