tekst

Kunst op voorschrift

Lisa Vlaemminck onderzoekt hoe kunst en geestelijke gezondheid hand in hand gaan

Niets zo heilzaam als kunst en creativiteit. Het project Kunst op Voorschrift wil de gemeentelijke kunstcollecties uit het Denderland dan ook inzetten als een helend instrument in de zorg. Kunstenaar Lisa Vlaemminck verkent de collectie en gaat samen met de mensen van psychiatrisch centrum Ariadne een creatief traject aan. 

De gemeentelijke beeldende kunstcollecties van de Denderregio worden geïnventariseerd en vormt het startpunt voor Kunst op voorschrift. Samen met de projectpartners worden werken geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor expositie in het psychiatrisch centrum Ariadne of voor inspiratie kunnen zorgen voor nieuwe creatie. Elk vanuit hun eigen ervaring selecteren de projectpartners werken, waarbij door middel van therapeutische doelstellingen producten en projectwerking zullen worden gecreëerd. Centraal staat het doorbreken van stigma rond psychiatrische zorg. Deze producten én het werk zelf brengen we naar het regionale publiek, maar ook naar de zorgvrager toe, een doelgroep die niet altijd even veel toegang heeft tot cultuurparticipatie. 

Met het project brengen we de kunstwerken uit de Dendercollectie de werking van het psychiatrisch centrum binnen en gaan we participatief en therapeutisch aan de slag met zorgvragers, op het snijvlak van kunst & cultuur, erfgoed en zorg. Kunstenaar Lisa Vlaemminck werd door NW uitgenodigd om met de collectie aan de slag te gaan en vanuit haar eigen artistieke praktijk en samen met de zorgvragers van Ariadne een parcours af te leggen om zo tot creatie van nieuw werk te komen.  

Partners: Erfgoedcel Denderland. Psychiatrisch Centrum Ariadne Lede. NW. Het project Kunst op Voorschrift werd door Erfgoedcel Denderland samen met PC Ariadne Lede en Kunstencentrum Netwerk Aalst ingediend voor bovenlokale cultuursubsidie. De aanvraag werd ondersteund door KADOC (Leuven) en Museum dr. Guislain (Gent). 

04.01.2024