tekst

Terminologie in Bruikleen, set 1

Rhetorische Categorieën door de Schaduwkunstenaar

Volgens Edgar Schmitz is een instelling niet onverschillig tegenover de manier waarop wij deze benoemen. De taal die we gebruiken, schetst een bepaald beeld van een instelling. Het veranderen van taal, het herschikken van begrippen, en het anders verspreiden van deze begrippen, leidt bijgevolg tot een verandering in de manier waarop een instelling in elkaar zit.

In zijn rol als Schaduwkunstenaar leent Edgar Schmitz een set alternatieve terminologie aan Netwerk Aalst.

Terminologie in bruikleen

Deze begrippen zijn er om gebruikt te worden; zet ze maar aan het werk! Sommigen functioneren als metaforen, terwijl andere heel letterlijk werken.

Want hoewel ik degene ben die deze termen aan jullie uitleen, beslissen jullie zelf hoe jullie deze zullen inzetten. Op die manier komen deze begrippen tot leven.

— Edgar Schmitz

1. Choreografie

(verhoudt zich tot / als alternatief voor ‘curating’ en, op grotere schaal, een meerlagig idee van ‘auteurschap’)

2. Infrastructuur

(verhoudt zich tot / als alternatief begrip van de ‘instelling’ als ware het een solide, afgeronde en beschikbare entiteit)

3. Aggregate States

(biedt de gelegenheid om na te denken over de architecturale materialiteit van een context zoals die van Netwerk Aalst, en over de verschillende energiebronnen van een werk, een houding, een gebouw, een netwerk, een set van infrastructurele mogelijkheden)

01.06.2018

kunstenaar

Edgar Schmitz