tekst

The Astronaut Metaphor

Politiek, esthetiek en de mens

Drie jaar zal Netwerk Aalst zichzelf informeren en uitdagen door The Astronaut Metaphor, een evoluerend programma over politiek, esthetiek en de mens. Wat is de positie en rol die kunstenaars, schrijvers, denkers en instellingen en hun praktijken kunnen innemen binnen een complexe publieke sfeer?

De tentoonstelling Occupie Paradit lanceerde het programma The Astronaut Metaphor en liet ons kennismaken met enkele van de eerste aandachtspunten. Wat is de rol van liefde en empathie en welke kracht kan er tussen de actoren worden uitgewisseld? De huidige tentoonstelling Niemand zou hebben geloofd brengt kunst, sciencefiction en politiek samen. Het zet aan tot nadenken over kolonialisme en de relatie tussen exploratie en invasie, wetenschap en fictie.

Met het programma The Astronaut Metaphor, wil Netwerk Aalst begrijpen wat een integrale ondersteuning van kunstenaars kan inhouden, hoe we Netwerk Aalst kunnen herdenken vanuit de noden en wensen van de artistieke praktijken met het hier en nu van Aalst als kompas. Het programma ontleent zijn titel aan een publicatie geschreven door Petra Trivisi en gepubliceerd door Duvida Press.

The Astronaut Metaphor wordt geformuleerd via de accumulatieve lijst van deelnemers voor deze drie jaar

Tijdens het verloop van The Astronaut Metaphor wordt een door curator Nick Aikens bedachte en geleide reeks bijeenkomsten, The Bodies, georganiseerd. Aikens en het artistieke team van Netwerk Aalst nodigen een groep geselecteerde gasten uit om twee keer per jaar samen te komen en op een onafhankelijke manier te reflecteren over vormen van governance en gelijktijdig te infiltreren in het programma en het institutionele model van Netwerk Aalst. Deze ontmoetingen worden opgevat als een gelegenheid om visies te formuleren – door de deelnemers en in dialoog met, en uiteindelijk voor de instelling. Welke vorm deze visies zullen aannemen is nog onduidelijk en zal in de loop van het zoekproces vorm krijgen en uitgewerkt worden door artistiek en collectief denken.

The Astronaut Metaphor is tot dusver: Nick Aikens, Brook Andrew, Bianca Baldi, Sam Belinfante, Mariske Broeckmeyer, Liesel Burisch, Alex Cecchetti, Audrey Cottin, Jeremiah Day, Manon De Boer, Laurens Dhaenens, Lucile Desamory, Vianney Fivel, Alexis Gautier, Dora Garcia, Agnieska Gratza, Maud Gyssels Michael Hirsch, Latifa Laâbissi, Runo Lagomarsino, Wendy Morris, Vanessa Joan Müller, Hadassa Ngamba, Otobong Nkanga, Pia Östlund, Fernanda Pitta, Laure Prouvost, Alex Reynolds, Jonas Staal…

The Bodies zijn: Nick Aikens, Bianca Baldi, Jeremiah Day, Laurens Dhaenens, Lucile Desamory, Dora Garcia, Agnieszka Gratza, Wendy Morris, Vanessa Joan Müller en Netwerk Aalst

693, 694, 695

22.01.2020