tentoonstelling

Alle Programma

Entering From The Inside

Christian Nyampeta

Openingsevent DO 21.04.2016 Creating Europe. The Arts as Architect?

Het werk van kunstenaar Christian Nyampeta wordt gedreven door zin voor onderzoek en sociaal engagement. Zijn artistieke queeste naar andere manieren om samen te leven groeit uit tot het langlopend onderzoek How To Live Together dat zijn oeuvre projectmatig modelleert.

How to Live Together kan gelezen worden als een handleiding, een betoog, een filosofische of materiële zoektocht en dies meer. Het is een methode om ‘het leven zoals het is’ te demonteren, te herdenken en anders te ordenen. Een suggestie om de normatieve samenleving op alternatieve manieren te benaderen en nieuwe inzichten te verwerven die in de vluchtige stroom van alledaagsheid mogelijks aan onze geest ontsnappen. In het recente werk van deze transnationaal actieve kunstenaar ontstaat een nieuwerwetse invulling van het begrip ‘publiek interieur’ of semipublieke ruimte. Hij formuleert een mogelijke omgeving waarin de ontmoeting tussen uiteenlopende ritmes en ideologieën niet noodzakelijk tegenstrijdig en conflictueus hoeft te zijn.

> zaaltekst

Deze solotentoonstelling vormt het resultaat van een residentie in Netwerk in het kader van het Creative Europe-project Understanding Territoriality.

Gesloten op feestdagen, 05.05 en 16.05.

21.04.2016-18.06.2016

Gerelateerd programma

Christian Nyampeta

Entering From The Inside

Kunstenaars