tentoonstelling

Alle Programma

Netwerk Museum

Kelly Schacht / Yves Vanpevenaege

Binnen het conceptuele format van de voorbije groepstentoonstelling ##Diffractions of Destroyed Design:Activity:919## wordt de ruimte door kunstenaar Kelly Schacht opengeplooid tot sculptuur. Naar aanleiding van de recente verwerving van enkele werken van kunstenaar Yves Vanpevenaege, die te zien waren in zijn individuele tentoonstelling De geschilderde kamer in 1995, ontstaat de idee om Netwerk Museum in haar huidige vorm te bestendigen en de twee kunstenaars uit te nodigen tot dialoog over een geïntegreerde presentatieformule. Beide hebben een band met Netwerk dankzij diverse tentoonstellingsprojecten over twee generaties heen. Er worden aanknopingspunten gevonden in de eigen presentatiepraktijk en de emotionele en intellectuele benadering er van, wat resulteert in zowel een frisse herinterpretatie van De geschilderde kamer als een nieuwe ruimtelijke en reflectieve beweging in de plooibare sculptuur.

Netwerk Museum
Als kunstencentrum heeft Netwerk geen verzamelende functie. In de voorbije 25 jaar werd in het spoor van tentoonstellingen en samenwerkingen met kunstenaars niettemin een aanzienlijk aantal kunstwerken verworven. Deze kunstwerken in hun totaliteit beschouwd, vormen geen verzameling of collectie die vanuit een bepaalde visie wordt samengesteld of waarbinnen een bepaalde vooropstelling volledigheid wordt nagestreefd. De in Netwerk permanent residerende werken kunnen eerder geduid worden als een gestaag groeiende ‘constellatie’ van werken die op een organische manier een tastbaar deel van het geheugen en de identiteit van Netwerk vormen.

Al van bij de eerste Netwerk tentoonstellingen eind jaren ’80 is het de bedoeling om in het artistieke programma, waar en wanneer relevant, restanten van vorige presentaties een plek te geven in het kader van een nieuwe tentoonstellingscyclus. De werken kunnen zich verhouden tot andere werken, tot tijdelijke interventies of tot de thematiek van een nieuwe presentatie. Deze praktijk vormt een constante in het tentoonstellingsprogramma door de jaren heen. Zowel de materiële constellatie van werken als de wisselende presentaties en de ‘mentale ruimte’ waarin ze zich tot de artistieke werking verhouden, wordt geplaatst onder de uitvergrote noemer Netwerk Museum.

In 2010 wordt voor de presentatie van werken uit Netwerk Museum in verbinding met een tentoonstelling(sreeks) een fysieke ruimte geconstrueerd, die in de gang op de eerste verdieping wordt gebouwd. De presentatiebox wordt flexibel ingevuld en ondergaat enkele aanpassingen.

Opening# ZA 07.12 2013 – 20:00

Krokuskriebels : interactieve gezinszoektocht
Van 5 tot 9 maart

08.12.2013-09.03.2014

Gerelateerd programma

tentoonstelling

27.04-07.06.2008

Cabinet of Imagination

Mark Bain, Rossella Biscotti / Jean-Baptiste Ganne / Šejla Kamerić / PH.ON / Ursula Mayer / Gert Robijns / Kelly Schacht / Clemens von Wedemeyer & Maya Schweizer

tentoonstelling

14.09-17.11.2013

Diffractions of Destroyed Design

Adel Abdessemed / Ronan & Erwan Bouroullec / Dirk Braeckman / Bertrand Gadenne / Aglaia Konrad / Kelly Schacht / Florian Slotawa / Erik van Lieshout / Frederik Van Simaey

tentoonstelling

06.04-15.06.2014

Netwerk Museum

Jelle Clarisse / Lieve D’hondt / Kelly Schacht / Simona Denicolai & Ivo Provoost

tentoonstelling

14.09-16.11.2014

Netwerk Museum

Andreas Brehmer / Jelle Clarisse / Rik De Boe / Julie Goergen /HAP / Jean Bernard Koeman / Peter Morrens / Kelly Schacht