tentoonstelling

Alle Programma

Op de omtrek van de aarde komen begin en einde samen

Jean Bernard Koeman

De overkoepelende titel van dit kunstwerk van Jean Bernard Koeman is een variant op de wiskundige zinsnede van de Griekse wijsgeer Heraclitus; ‘Op de omtrek van een cirkel komen begin en einde samen’. Koeman vervangt het woord cirkel door aarde. Niet alleen verwijzend naar onze planeet, maar ook naar grond.

Het kunstwerk op het dorpsplein van Meldert vertrekt vanuit de geschiedenis, teloorgang en hedendaagse relevantie van de hopteelt. Het motto verwijst ook naar het klein-lokale tot het groots-globale; begin en einde van een denkbeeldige lijn rond onze planeet en de historische aspecten komen op het dorpsplein samen. In de lente en zomer groeien er 32 hopplanten tot vijf meter de hoogte in en wordt het sculptuur een groene silo. Het kunstwerk leeft mee met de seizoenen. Na het traditionele snoeien van de hopranken opent het Hopmonument zich opnieuw als een open diagonale structuur. Een tekening in het landschap, refererend aan een omarming van een klassiek hopveld met staken en lijnen.

Het is een bouwsel met menselijke eigenschappen. Een opstelling met een geschiedkundige maar tevens hoopvolle en toekomstgerichte inhoud die een ode aan het landschap en de hopteelt vertegenwoordigt.

Een levend sculptuur met een eeuwig rond te lezen zinsnede die onze verbeelding prikkelt, een zekere poëtica die we al langswandelend of rijdend kunnen meenemen in een associatieve mijmering over lokale geschiedenis en de grootsheid van de Aarde en het Leven. Verwondering en Mogelijkheidszin.

Jean Bernard Koeman vertelt zelf over zijn werk:

De zin die ik gebruik in het werk verwijst uiteraard ook naar de verhouding tussen wat kleinschalig en lokaal is, en wat groots en globaal is. Het is een bouwsel met menselijke eigenschappen; een opstelling met een historische inhoud die hulde brengt aan het landschap en de hopteelt.

Deze permanente sculptuur van Jean Bernard Koeman op het Meldertse dorpsplein is een commissie van de Stad Aalst in het kader van het Kunst in de Wijk-project. Het kunstwerk is het resultaat van een participatief traject met een werkgroep van buurtbewoners en lokale organisaties, bemiddeld door Netwerk Aalst. De Nederlandse Ambassade in België en de Provincie Oost-Vlaanderen leverden extra financiële steun.

02.09.2018-

Kunstenaars