tentoonstelling

Alle Programma

Remainders

Remainders gaan in op de geschiedenis en toekomst van Netwerk doorheen zijn gebouw, archief en tentoonstellingsgeschiedenis.

Remainders zijn een reeks site-specifieke interventies, performances of workshops die kaderen binnen een inhoudelijke reflectie over de toekomst van Netwerk. Ze fungeren tevens als een reeks conceptuele oefeningen die het mentale en materiële potentieel van het Netwerk-gebouw in de praktijk uittesten.

Remainders kunnen “restagings” van kunstwerken, performances of events zijn; kunnen “retakes” van ruimtelijke interventies zijn; kunnen onzichtbare historische functionaliteiten van het gebouw opnieuw zichtbaar maken of kunnen nieuwe functies voor Netwerk ruimtelijk uittesten; het kunnen “conversation pieces” zijn met het Netwerk archief of “mappings” van de historische mobiliteit van kunstwerken of van kunstenaars die Netwerk in het verleden ondersteunde. Remainders kunnen dus zowel fysieke interventies als workshops, performances of lezingen zijn.

Remainders tonen zich niet als een klassiek tentoonstellingsproject, maar als een accumulatief traject van kleinere interventies en workshops die het ganse tentoonstellingsprogramma infiltreren. Pas aan het einde van het gehele traject tonen zij zich in hun totaliteit, wanneer de institutionele transitie waaraan ze geschakeld zijn na een proces van accumulatie, assimilatie en reductie zijn beslag vindt. Remainders geven deze institutionele oefening niet alleen een publieke component, maar bieden ook letterlijk de ruimte om deze institutionele oefening artistiek in te zetten.

Deze oefening is een obsessieve zoektocht naar een authentiek beeld van Netwerk als culturele instelling vandaag. Het uitgangspunt daarbij is dat een institutionele identiteit nooit stabiel is maar steeds opnieuw vormgegeven en geactiveerd moet worden doorheen de programmatie en de relatie tussen instelling, kunstenaars en publiek. Met Remainders gaat Netwerk op zoek naar een instrumentarium dat toelaat om onze institutionele identiteit steeds opnieuw te actualiseren, te vertalen, in de ruimte uit te werken en in een verleden en toekomst te positioneren, in samenwerking met kunstenaars en publiek.

In het kader van Remainders organiseerde het artistiek team van Netwerk van 21 tot 24 februari 2017 een intense Critical Practice workshop met de masterstudenten vrije kunsten van LUCA School of Arts. Zij bereiden momenteel interventies voor.

Met Dora Benyo / Marjolein Guldentops / Laura Herman / Pedro Huet Cochofel / Anestis Ioannou / Rokko Miyoshi / Angyvir Padilla / Yoel Pytowski / Frederic Rummens / Edgar Schmitz / Renaat Van Hove / Lien Van Ranst / Andros Zins-Browne / Roos Zuidervaart / Team Netwerk.

Fotografie: Kristien Daem

30.06.2017-30.06.2017