VIOLETS 1

Twee events, georganiseerd door Ghislaine Leung, bemiddeld door haar collaboratieve schrijfworkshop Your Words in My Mouth | My Voice on Your Tongue.

VIOLETS 1

Ghislaine Leung is één van de zes kunstenaars die met Netwerk Aalst samenwerken aan het tweejarige programma The Unreliable Protagonist. Centraal in het werk van Leung staan vragen over welke krachten zowel onze persoonlijke omgeving bepalen als de instellingen vormgeven die ons gemeenschapsleven organiseren.

Ghislaine Leung kijkt op dezelfde kritische manier naar Netwerk Aalst: wie spreekt er? Naar wie wordt er geluisterd? In haar artistieke praktijk onderzoekt Ghislaine Leung hoe je meerstemmigheid kan introduceren door te weigeren de ene stem boven de andere te stellen (of het ene materiaal boven het andere).

VIOLETS is een langetermijnproject dat Netwerk Aalst over twee jaar samen met Ghislaine Leung zal ontwikkelen. Het verschijnt in de vorm van een reeks workshops, installaties en een publicatie. Het project stelt oefeningen voor in transcriptie, redactie en herschaling om de invloed te onderzoeken van hiërarchieën op zowel de formele taal als op een gegeven infrastructuur.

Ghislaine Leung beschrijft haar praktijk in het algemeen en het project VIOLETS in het bijzonder als een lichamelijke oefening in het structureel en materieel vormgeven en bevragen van identiteitspolitiek. VIOLETS gaat in op de vraag hoe vermeende neutrale structuren, van tentoonstellingsarchitectuur tot vrijemarktpolitiek, dikwijls niet zo vrij zijn al we vermoeden.

VIOLETS 1

Voor VIOLETS 1 werkte Ghislaine Leung samen met medewerkers van Netwerk Aalst. Een tweede sessie van de oefeningen ging door met kinderen en hun ouders en voogden.

Your Words in My Mouth | My Voice on Your Tongue is een reeks workshops rond oefeningen in lezen en schrijven in zijn meest materiële vorm. Kleine groepjes of partners werken twintig minuten samen, waarbij de één spreekt en de andere letterlijk neerschrijft wat de ander zegt, inclusief alle pauzes en herhalingen.

De oefening gaat niet over het genereren van inhoud, maar over het opmerken van wat er al aanwezig is: jouw omgeving, hoe je lichaam aanvoelt, je gedachten op dat moment en de geluiden die je hoort. Het resultaat is een tekst die tegelijkertijd geen auteur heeft en geschreven is door meerdere mensen, waarin de toevallige machtsverhoudingen van anekdotiek en redactionele structuur zijdelings voelbaar zijn.

Lees de instructies voor de workshop Your Words in My Mouth | My Voice on Your Tongue hier.