SCI FI SESSIONS #2

Met de SCI FI SESSIONS omarmen De Appel en Netwerk Aalst strijdvaardig de apocalyps. Niet als een gedoemd einde, maar als een nieuw begin. Welke nieuwe werelden kunnen we bedenken als de wereld zoals we die momenteel kennen ophoudt te bestaan? We nodigen kunstenaars, onderzoekers en denkers met verschillende expertises uit om samen met ons – en met u – te speculeren over alternatieve toekomstscenario’s.

Evi Swinnen (Timelab) en Michel Bauwens (P2P foundation) zorgen voor de opwarmer: een leessessie rond McKenzie Wark’s boek Molecular Red. Over de schouder van Wark lezen we samen werk van de schrijvers en filosofen zoals Bogdanov, Platonov, Donna Haraway en Ken Stanley Robinson.

Na de lunch denkt kernfysicus, filosoof en klimaatactivist Gaston Meskens vanuit zijn betrokkenheid bij de klimaatconventies van de VN na over de installatie van een ecologische democratie. Hoe mensenrechten herdenken in functie van de klimaatveranderingen die ons omringen? Parallel aan zijn academische praktijk bouwde Gaston Meskens tevens een artistieke praktijk uit. In zijn hypothetische organisatie Institute of Idle Curiosity for Elements of Seduction verbeeldt hij een vorm van humanisme die zich resoluut afzet tegen de heersende polariseringsdynamiek.

Het Britse Autonomy verenigt onderzoekers uit verschillende domeinen rond het statuut en de organisatie van werk vandaag. Twee vragen zijn daarbij cruciaal: in hoeverre maakt het feit dat werk centraal staat in onze samenleving ons daadwerkelijk gelukkig? Is het verderzetten van een op werk gerichte maatschappij wenselijk, nu we in een steeds meer geautomatiseerde wereld zijn terechtgekomen? Autonomy investeert in radicaal nieuwe denkwijzen en oplossingen om de crisis van arbeid vandaag het hoofd te bieden; oplossingen die tevens passen in een nieuwe, meer duurzame en meer eerlijke wereld. Na een korte situering van het post-work onderzoeksdomein, splitsen we op in drie kleinere gesprekstafels met elk een eigen speculatieve insteek.

We sluiten de dag af met het Ex-Artist’s Collective van Tamás Kaszas en Anikó Loránt. Hun onderzoek naar ‘Famine Food’ – voedsel in tijden van crisis – is het uitgangspunt van een diner én een conversatie. Tamás gaat in gesprek met een lokale voedselkenner over de dunne lijn tussen ‘arme menseneten’ en delicatessen. Deze Bureau d’Alimentation is de derde in de gelijknamige reeks waarin Netwerk Aalst een breed gamma aan maatschappelijke kwesties bespreekbaar én eetbaar maakt.

Dit event werd mede mogelijk gemaakt met de steun van de Ambassade van Het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel. Deze tweede reeks SCI FI SESSIES geïnitieerd door Netwerk Aalst en De Appel in Amsterdam en kwam tot stand in samenwerking met Timelab

Programma

11:00-12:30: Leessessie olv Evi Swinnen (Timelab) en Michel Bauwens (P2P foundation)

12:30-14:00: Gezamenlijke lunch

14:00-14:45: Presentatie door Gaston Meskens (BE)

14:45-15:15: Voorzet rondetafeldiscussies door Will Stronge, Maria Dada en Julian Siravo van Autonomy (UK)

15:30-16:30: Rondetafeldiscussies in kleinere groepen, gemodereerd door Will Stronge, Maria Dada en Julian Siravo van Autonomy (UK)

Discussie 1: Post-work economie: wat is de waarde van werk, welke vormen van werk wilen we afstoten en welke vormen willen we bijcreëren in een post-work economische realiteit? Hoe zet dit aan tot nadenken over het universeel basisinkomen of sociale zekerheidssystemen?

Discussie 2: Post-work familieleven: wat is de impact van de ineenstorting van de huidige arbeidsorganisatie op de structuur van ons familieleven? Welke andere tijdspolitiek, taakverdeling en welke vormen van automatising kunnen we bedenken voor domestieke organisatie wanneer de figuur van de “kostwinner” of “gepensioneerde” niet langer bestaan?

Discussie 3: Post-work technologie: welke vormen van technologie en automatisering zijn wenselijk in een post-work samenleving, en welke niet? Hoe technologie op een andere manier inzetten?

16:30-17:00: Collectieve round-up

18:00: Bureau d’Alimentation: Famine Food met Ex-Artist’s Collective

Praktisch

Dit event gaat door in het Engels.

SCI FI SESSIONS is steeds gratis – inclusief lunch.
Voor het diner met Bureau d’Alimentation betaal je 15€. Deze prijs is exclusief drank, en je kan kiezen uit vlees of vegetarisch.

We vragen wel om in te schrijven door te mailen naar info (at) netwerk-art.be of te bellen naar 053 70 97 73

Gasten

Evi Swinnen is de coordinator van Timelab, life coach en geinteresseerd in alles wat met groepsdynamica en sociale structuren te maken heeft. Ze is gespecialiseerd is cocreatie en conceptontwikkelingsmethoden. Swinnen houdt van analyse, onderzoek en hacken; minder van regels en procedures.

Michel Bauwens is cyberfilosoof, (mede)oprichter van de P2P Foundation en de Commons Strategies Group en auteur van “De wereld redden: met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving”.

Gaston Meskens is filosofisch activist en kunstenaar met een achtergrond in theoretische fysica. Hij werkt samen met het CEVI Centre for Ethics and Value Inquiry aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, en met de studiegroep Wetenschap en Technologie van het Belgische nucleaire onderzoekscentrum SCK•CEN. Meskens is gastadviseur aan de Rijksakademie Amsterdam en een terugkerende gastdocent in universitaire seminaries en conferenties wereldwijd. Gaston Meskens is eveneens voorzitter van de Constituency of Research-oriented Non-Governmental Organisations, de kieskring die de globale wetenschappelijke gemeenschap bij de Verenigde Naties vertegenwoordigt wat betreft haar werk omtrent de klimaatsverandering.
Gestoeld op het idee dat filosofisch activisme ook een soort meta-reflectie vereist, ontwikkelde Gaston Meskens parallel aan zijn filosofisch werk een artistieke praktijk. Deze praktijk van ‘kunst als onderzoek’ vertrekt van de vraag van wat sociale daadkracht en humanisme kunnen betekenen “in een wereld die nog worstelt met de krampen van de moderniteit”.

Autonomy is een onafhankelijke, progressieve denktank met één focus: werk. De organisatie voorziet noodzakelijke analyses, voorstellen, en oplossingen om de hedendaagse veranderende realiteit van werken in de samenleving het hoofd te bieden. Will Stronge is een onderzoeker in Politiek en Filosofie verbonden aan de universiteit van Brighton en docent Filosofie aan de universiteit van Chichester. Maria Dada werkt aan een doctoraat in wetenschap en technologie aan de Durham University. Ze heeft een MA van het Centre for Research in Modern European Philosophy en een BSc in Computing and Communication Arts van de Lebanese American University in Beiroet. Ze onderzoekt de mogelijkheden die digitaal materiaal bieden bij het herconfigureren van sociaal-politieke en economische structuren. Julian Siravo is een architect en stedenbouwkundige. In 2015 richtte hij Rowhill Studio op. In het kader van zijn “Post Work City” onderzoek ontwikkelde hij een systeem om constructie te automatiseren en verkent hij concepten zoals post-familiale huiselijkheid (post-familial domesticity) en sociale zorgsystemen (socialised care-work). Hij onderzoekt de veroudering van de bevolking en de toekomst van zorg.

Ex-Artist’s Collective is de gedeelde artistieke praktijk van Tamás Kaszas en Anikó Loránt. Hun naam is een knipoog naar hun wens om via radicale zelfvoorziening te kunnen ontsnappen uit de klassieke “creatieve” economie van het kunstenaarschap.

27.04.2018 11:00