tentoonstelling

Alle Programma

Bert Danckaert

Simple Present

Bert Danckaert (°1965, Antwerpen) werkt aan een doctoraat in de kunsten. Het onderzoek vindt zijn neerslag in twee publicaties, een met fotowerken als protagonisten en een in de vorm van een roman. In Netwerk brengt hij de publieke presentatie van zijn eindwerk in beeld met een uitgebreide selectie fotowerken en een installatie van twee nieuwe films. Sinds 2007 werkt Danckaert aan de reeks ‘Simple Present’, een fotografisch onderzoek in een geglobaliseerde context en in het (post-) fotografisch digitaal tijdperk waarin een bevreemdende resonantie uitgaat van beelden uit de vertrouwde werkelijkheid. Van Beijing tot Havana licht de fotograaf onooglijk banale plekken uit het dagdagelijkse blikveld en kadreert ze tot uitgebalanceerde composities waarin herkenbare elementen tot abstracties worden herleid met alle logische referenties aan de schilderkunst. Ontdaan van menselijke activiteit en uit de context van de stedelijke leefwereld gehaald, krijgt de doorgedreven gereduceerde “achteloze ruimte” in de beelden een sociaal beladen ondertoon die de formele registratie van het alledaagse ver overstijgt. Een poging van de kunstenaar om grip te krijgen op het gros van problemen dat zich op wereldschaal manifesteert.

Opening ZA 07.12 2013 – 20:00

Krokuskriebels : interactieve gezinszoektocht
Van 5 tot 9 maart

08.12.2013-09.03.2014

Kunstenaars

kunstenaar

Bert Danckaert